www.vibank.pl > 2011 > Wrzesień

Archive for Wrzesień, 2011

Extra Profit powraca do Banku Nordea

Nordea Bank wprowadza do swojej oferty ponownie produkt o nazwie Ekstra Profit, czyli polisolokatę. Jest to jedna z możliwości, żeby zainwestować w banku.

Lokata Kapitalna w Toyota Bank Polska

Toyota Bank Polska dalej promuje produkt jakim jest Lokata Kapitalna. Tym bardziej, że teraz można na niej zarobić więcej, bowiem oprocentowanie poszło w górę o 0,5 p.p. Tym samym na lokacie trzymiesięcznej można zyskać 5%, na półrocznej – 5,25%, zaś tej rocznej aż 5,50%.

Lokata strukturyzowana w mBanku

mBank już po raz kolejny zachęca swoich klientów do inwestowania w surowce i towary dzięki lokacie strukturyzowanej. Rynek towarowy nie jest rynkiem dostępnym na wszystkich, stąd i spore zainteresowanie tego typu inwestycjami.

Jak ustalany jest zysk z funduszy?

Przystępując do funduszu powinniśmy poznać wszystkie warunki inwestycyjne oraz wszelkie zasady rozliczeń. Przypominamy, iż takich informacji możemy zaczerpnąć w statucie oraz w prospekcie informacyjnym.

Na czym polega inwestycja w fundusze?

Inwestycja w fundusze jest określana mianem zbiorowej inwestycji. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, która oferuje jednostki uczestnictwa danego funduszu.

Najlepsze fundusze inwestycyjne

Dzisiejszy rynek finansowy obarczony jest dużym ryzykiem. Prawie wszystkie rynki zachowują się bardzo zmiennie i trudno jest przewidzieć trendy, tym bardziej jak działa bańka spekulacyjna.

Ryzykowne inwestycje

Gdy na giełdach galopuje hossa, inwestorom bardzo łatwo jest zapomnieć o czymś bardzo ważnym. Mowa tu o ryzyku. Ryzyko to nic innego jak szansa na to, że inwestycja zakończy się stratą. Dlatego podczas inwestycji w akcję należy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie. Im większe jest ryzyko tym większy może być potencjalny zysk.

Bezpieczne inwestycje

W przeciwieństwie do akcji obligacje są dużo bezpieczniejszą inwestycją. Większość funduszy niskiego ryzyka inwestuje nawet 90% kapitału w obligacje. Jednak nie każdy wie, że obligacje to nic innego jak dokument stwierdzający fakt zaciągnięcia długu przez ich emitenta. Najważniejsze pytanie to- kto może emitować obligacje?