Jak można inwestować w dzieła sztuki?

Najlepszym sposobem na inwestowanie w sztukę jest budowanie własnej kolekcji tzn. portfela dzieł sztuki. Pierwszą zasadą w tworzeniu portfela jest jego umiejętna dywersyfikacja.

Czy opłaca się inwestować w sztukę?

Ta alternatywna forma inwestowania jest coraz bardziej popularna w Polsce. Nasze społeczeństwo się bogaci i co za tym idzie następuje zmiana preferencji w zakresie form lokowania wolnych środków pieniężnych.

Zalety inwestycji w nieruchomości

Pieniądze w nieruchomości mogą lokować osoby o różnym profilu inwestycyjnym. Nie jest prawdą stwierdzenie, że jest to inwestycja zarezerwowana dla najbogatszych.

Wady inwestowania w nieruchomości

Jest to ostatni dzwonek jeśli chodzi o skorzystanie z preferencyjnego kredytu hipotecznego „Rodzina na Swoim”. Rządowy Program wygasa pod koniec 2012 roku i w dobie kryzysu fiskalnego w Europie trudno będzie szukać lepszych …

Fundusze złota w Investors TFI

Podstawową funkcją ekonomiczną złota jest przechowywanie realnej wartości pieniądza-szczególnie w chwilach załamania gospodarczego. W złoto można inwestować na różne sposoby.

Czy warto inwestować w dolara?

Zawsze bywało tak, że w chwilach niepokoju na rynku finansowym inwestorzy traktowali amerykańską walutę oraz złoto jako realne zabezpieczenie wartości pieniądza.