Jak zainwestować w rolną ziemię orną

Jak można inwestować pieniądze w ziemię orną? Jak wygląda inwestowanie w grunty rolne? Wybór strategii inwestowania w grunty rolne zależy od zasobności portfela.

Lokaty w Amber Gold

Spółka Amber Gold znana jest oferowania inwestycji alternatywnych-głównie w metale szlachetne. W skali kraju posiada unikatowe produkty inwestycyjne.

Inwestycja w akcje spółek wydobywających złoto

Inwestowanie na giełdzie w akcje spółek zajmujących się wydobywaniem złota – Jest to inwestycja dla osób dobrze znających reguły giełdy. Wzrostowy trend ceny złota niekoniecznie przekłada się na zyski z akcji spółek wydobywających …

Inwestycja w obrazy

Inwestowanie pieniędzy w sztukę i cenne obrazy to zajęcie dla wytrwałych. Rynek ten jest mało płynny jednak przynosi ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Fundusze złota

Inwestycja pieniędzy w Fundusze złota – Investor Gold FIZ oraz Investor Gold Otwarty. Inwestycje w złoto mogą przybierać różnorodne formy. Można je podzielić na pośrednie i bezpośrednie. Jedną z pośrednich form inwestowania w …

Kontrakty terminowe na złoto

Kontrakty terminowe to bardzo płynne instrumenty finansowe. Jest to swego rodzaju umowa pomiędzy kupującym (lub sprzedającym) dany instrument bazowy, a giełdą lub innym podmiotem rozliczeniowym. Krótko mówiąc chodzi o sprzedaż instrumentu finansowego za …

Czy lokaty w Polskich bankach są bezpieczne

Prawie 40 % Polaków swoje oszczędności trzyma na lokatach bankowych. Uważają oni, że jest to najbezpieczniejsza opcja. Obawiają się wszelkiego rodzaju inwestycji ze względu na wysokie ryzyko.