Jak ustalany jest zysk z funduszy?

Przystępując do funduszu powinniśmy poznać wszystkie warunki inwestycyjne oraz wszelkie zasady rozliczeń. Przypominamy, iż takich informacji możemy zaczerpnąć w statucie oraz w prospekcie informacyjnym.

Na czym polega inwestycja w fundusze?

Inwestycja w fundusze jest określana mianem zbiorowej inwestycji. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, która oferuje jednostki uczestnictwa danego funduszu.

Najlepsze fundusze inwestycyjne

Dzisiejszy rynek finansowy obarczony jest dużym ryzykiem. Prawie wszystkie rynki zachowują się bardzo zmiennie i trudno jest przewidzieć trendy, tym bardziej jak działa bańka spekulacyjna.

Ryzykowne inwestycje

Gdy na giełdach galopuje hossa, inwestorom bardzo łatwo jest zapomnieć o czymś bardzo ważnym. Mowa tu o ryzyku. Ryzyko to nic innego jak szansa na to, że inwestycja zakończy się stratą. Dlatego podczas …

Bezpieczne inwestycje

W przeciwieństwie do akcji obligacje są dużo bezpieczniejszą inwestycją. Większość funduszy niskiego ryzyka inwestuje nawet 90% kapitału w obligacje. Jednak nie każdy wie, że obligacje to nic innego jak dokument stwierdzający fakt zaciągnięcia …

Inwestycje zrównoważone

Produkty strukturyzowane charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem. Jeśli nie interesują nas obligacje, akcje,ani instrumenty pochodne warto zastanowić się na inwestycją w produkty strukturyzowane. Charakteryzują się tym, że są jakby swoistym połączeniem różnorakich instrumentów finansowych.

W które akcje inwestować

Zanim zaczniemy inwestować w akcje powinniśmy się zastanowić w jakie akcje chcielibyśmy zainwestować. Jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i jakich zysków oczekujemy. Zanim więc rozpoczniemy swoją przygodę na GPW powinniśmy się dowiedzieć …