www.vibank.pl > Fundusze obligacji – atrakcyjne stopy zwrotu

Fundusze obligacji – atrakcyjne stopy zwrotu

Luty 14, 2012

Subfundusz UniObligacje Aktywny posiada bardzo duży potencjał wzrostowy. Portfelem subfunduszu absolutnej stopy zwrotu zarządza zespół specjalistów z Union Investment TFI.

Fundusz inwestuje przede wszystkim w papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego (emitenci z Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej), oraz instrumenty pochodne. Polityka inwestycyjna subfunduszu UniObligacje Aktywny charakteryzuje się dość dużą zmiennością portfelową.

Nie ma tutaj stałych zasad doboru aktywów. Wszystko zależy od bieżącej sytuacji gospodarczej kraju, z którego pochodzi emitent danego instrumentu inwestycyjnego.

Subfundusz UniObligacje Aktywny-główne cechy:
subfundusz absolutnej stopy zwrotu
minimalna pierwsza wpłata: 40 tys. EUR
kolejna wpłata 100 zł
koszt zarządzania wynosi maksymalnie 4 proc.
opłata manipulacyjna maksymalnie 3 proc.
cena jednostki: 108,64 zł(30.12.2011)
stopa zwrotu od 1.05.2011 do 20.01.2012: 10,16 proc.

No votes yet.
Please wait...

Tagi:
Kategoria: Wiadomości finansowe

Wpisz opinię

*

Przeczytaj inne:
HSBC

HSBC należy do największych instytucji bankowo-finansowych na świecie. Grupa rozpoczęła działalność w 1865 roku jako jako Hongkong and Shanghai Banking...

Zamknij