Inwestycja w umocnienie się złotówki

Lokaty strukturyzowane to owoc inżynierii finansowej. W „strukturach” wykorzystano kombinację dwóch instrumentów. Zazwyczaj jest to instrument lokacyjny (bezpieczne papiery wartościowe np. obligacje skarbowe lub standardowe lokaty terminowe w banku) oraz bazowy(ta cześć inwestycji odpowiada za ostateczną wielkość wypracowanego zysku kapitałowego).

Kredyt Bank przygotował lokatę strukturyzowaną, której     instrumentem bazowym jest kurs EUR/PLN. Wydaję się, że w najbliższym czasie doświadczymy kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Państwo musi walczyć z wysoką inflacją. Twarda polityka pieniężna doprowadzi prawdopodobnie do umocnienia się złotówki. Jedna ze strategii inwestycyjnej w tej lokacie zakłada umocnienie się polskiej waluty podczas półrocznego okresu zapadalności:

– zysk do 10 procent brutto w skali rocznej
– okres subskrypcji do 1 marca bieżącego roku
– 100 procent ochrony zainwestowanego kapitału
– minimalna wpłata 5 tys. zł
– zerwanie lokaty przed okresem zapadalności kosztuje od 3 do 1 proc. wartości wypracowanych odsetek
– odczyt kursu na podstawie NBP
– wypłata zysku jeśli 3 września 2012 roku, kurs EUR/PLN będzie poniżej wartości początkowej; pomniejszonej o 10 gr.

Please wait...

Dodaj komentarz