Inwestycja w ziemię orną – grunty rolne

Inwestowanie w grunty orne i ziemię rolną – Ceny gruntów ornych od 2004 roku utrzymują się w trendzie wzrostowym-licząc od IV kwartału 2004 roku do II kwartału br. to ceny te wzrosły o blisko 116 procent. Rynek gruntów ornych nie ucierpiał nawet w czasach kryzysu gospodarczego, który zapoczątkowany był w 2008 roku.

Inwestycja w grunty orne może przynieść zysk na poziomie 20 procent rocznie. Kupując ziemię orną musimy być świadomi zamrożenia pieniędzy na kilka lat-jeśli chcemy uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu. Grunty orne posiadają trzy potencjalne źródła dochodów. Dochód z inwestycji uwarunkowany jest przede wszystkim poziomem cen metra kwadratowego gruntu.

Czynnikiem zwiększającym diametralnie dochód z ziemi ornej może być również perspektywa przekształcenia owych gruntów na działkę budowlaną. Posiadacze gruntów ornych mają także możliwość czerpania zysków z dopłat bezpośrednich, z ARiMR.

Please wait...

4 Comments on “Inwestycja w ziemię orną – grunty rolne”

  1. Jest oczywiście jeszcze jeden powów dla którego warto inwestować w ziemię rolną. Są to oczywiście dotacje unijne na ziemię rolną i grunty rolne. Nie znam dokładnie ile aktualnie dostaje się od hektara, ale jak ktoś wie ile wynosi taka dotacja to prosze pisać 🙂

Dodaj komentarz