www.vibank.pl > Inwestycje zrównoważone

Inwestycje zrównoważone

Wrzesień 17, 2011

Produkty strukturyzowane charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem. Jeśli nie interesują nas obligacje, akcje,ani instrumenty pochodne warto zastanowić się na inwestycją w produkty strukturyzowane. Charakteryzują się tym, że są jakby swoistym połączeniem różnorakich instrumentów finansowych.

Struktury wykorzystują niezliczone możliwości jakie oferuje rynek. Dzięki temu mamy możliwość inwestycji w akcje, ceny towarów, nieruchomości a nawet kursy walut. Zysk z produktu strukturyzowanego zależy w dużej mierze od inwestora, który generuje produkt. Na zyski mają wpływ ceny towarów lub instrumentów bazowych, na których oparta jest struktura. Bazą struktury mogą być papiery wartościowe stopy procentowe, ceny surowców.

Inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne niosą ze sobą ryzyko. Zupełnie inaczej sprawa wygląda ze strukturami. Większość oferowanych produktów zapewnia jakiś poziom ochrony kapitału. Może być to ochrona 100% lub ochrona częściowa. Spotykane są również struktury z gwarancją minimalnej stopy zwrotu. W przypadku ochrony 100% kapitału, inwestor ma gwarancję, że lokując 100 złotych, otrzyma co najmniej tyle co zainwestował. W przypadku ochrony częściowej, inwestor może być pewien, że w dniu zapadalności instrumentu na każde ulokowane 100 zł otrzyma nie mniej niż % zapewniony w umowie. Najbardziej korzystne są produkty z gwarancją minimalnej stopy zwrotu. Oznacza to, że jeśli gwarancja wyniesie 10%, inwestor otrzyma za każde zainwestowane 100 zł, minimalnie 110 zł.

Należy jednak pamiętać, że nawet 100%gwarancja kapitału nie uchroni inwestycji przed inflacją. Zapamiętać również warto, że zysk gwarantowany jest jedynie na koniec okresu inwestycji. Występują co prawda struktury również nie zabezpieczone, jednak tylko i wyłącznie za granicą. Szczególnie struktury agresywne nie posiadają opcji ochrony.

No votes yet.
Please wait...

Tagi:
Kategoria: Porady finansowe

Wpisz opinię

*

Przeczytaj inne:
Wine Advisors

Początek działalności spółki Wine Advisors w Polsce datuje się na czerwiec 2008 roku. Natomiast wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Wine...

Zamknij