Inwestycja w bordowskie wino – zakup en primeur

Francja słynie z produkcji win-jakościowo najlepszych na świecie. Trunki pochodzące z renomowanych winnic bordowskich, każdej wiosny stają się obiektem pożądania koneserów, kolekcjonerów oraz co ciekawe inwestorów.

Czy istnieją pewne inwestycje

Niepewna sytuacja gospodarcza w Europie, skłania inwestorów do poszukiwania bezpiecznych oraz pewnych form pomnażania kapitału. Czy w ogóle istnieją inwestycje bez jakiegokolwiek ryzyka?.

Jak zarabiać w czasie wysokiej inflacji

Wzrosty cen spędzają sen z powiek nie tylko konsumentom. Także inwestorzy zastanawiają się jak pokonać inflację. W styczniu bieżącego roku inflacja wyniosła 4,2 procent.

W jaki fundusz warto zainwestować

Dobrym posunięciem inwestycyjnym o rocznym horyzoncie czasowym może być zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu UniKorona Obligacje.

Obligacje z wysokim oprocentowaniem

Obligacje skarbowe z wysokim oprocentowaniem – Najwyższe oprocentowanie obligacji skarbowych dotyczy papierów dłużnych emitowanych na 10-letni okres.

Czym są obligacje skarbowe

Tak jak sama nazwa wskazuje. Obligacje Skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa. Poprzez emisję papierów dłużnych, rząd pozyskuje środki pieniężne z zewnątrz.

Czym są obligacje? – rodzaje obligacji

Obligacje to papiery dłużne, które emitowane są przez różne podmioty. Emitentami obligacji mogą być samorządy terytorialne, Skarb Państwa lub podmioty prywatne.