www.vibank.pl > Ryzykowne inwestycje

Ryzykowne inwestycje

Wrzesień 18, 2011

Gdy na giełdach galopuje hossa, inwestorom bardzo łatwo jest zapomnieć o czymś bardzo ważnym. Mowa tu o ryzyku. Ryzyko to nic innego jak szansa na to, że inwestycja zakończy się stratą. Dlatego podczas inwestycji w akcję należy pamiętać o jednej bardzo ważnej zasadzie. Im większe jest ryzyko tym większy może być potencjalny zysk.

Tym się właśnie różnią inwestycje wysokiego ryzyka od innych, że w ich przypadku możemy zyskać więcej w dużo krótszym czasie. Jeśli boimy się ryzyka, wówczas wybieramy opcje mniej ryzykowne jakim są produkty strukturyzowane z ochroną kapitału czy obligacje skarbowe.

Niestety nie ma nic za darmo. Jeśli chcemy zarabiać więcej musimy nauczyć się tolerować ryzyko. Jednak bardzo ważne jest to by umieć tym ryzykiem zarządzać. W przypadku inwestycji na rynku kapitałowym mamy do czynienia z różnymi rodzajami ryzyka:

ryzyko finansowe

ryzyko operacyjne przedsiębiorstwa

ryzyko stopy procentowej

ryzyko inflacji

ryzyko podatkowe

ryzyko polityczne

ryzyko rynku akcji

ryzyko walutowe

ryzyko cen surowców

ryzyko kredytowe

ryzyko płynności

ryzyko osobiste

oraz ryzyko emocjonalne.

Zarówno ryzyko finansowe jak i operacyjne polega na tym, że istnieje możliwość iż spółka, w której akcje zdecydowaliśmy się zainwestować nie wypracuje zysków, których oczekiwaliśmy. Może nawet ponieść stratę lub ogłosić bankructwo. Ryzyko operacyjne dotyczy głównie działalności operacyjnej firmy zaś finansowe z finansowaniem spółki.

Ryzyko stopy procentowej to ryzyko, które dotyka nie tylko rynek akcji ale również rynek obligacji. Stopy procentowe są bowiem czynnikiem kluczowym. W przypadku inwestorów na GPW największą rolę odgrywa stopa referencyjna. Jej wysokość jest równa minimalnej rentowności 7-dniowych bonów skarbowych. Zmiany stóp procentowych ponadto wpływają na funkcjonowanie notowanych na giełdzie spółek wielotorowo. Stopy procentowo wpływają na sytuacje klientów, na sytuację firmy, na decyzje inwestorów.

Ryzyko inflacji wiąże się z faktem, że czasem za tę samą kwotę pieniędzy będziemy mogli kupić coraz mniej akcji. Inflacja stanowi zagrożenie dla graczy giełdowych ponieważ może zniweczyć dużą cześć zysków z inwestycji. Poza inflacją na naszą inwestycję mają również wpływ podatki. Co prawda podatki nie mają bezpośredniego wpływu na ceny akcji, jednak mogą tak samo jak inflacja skutecznie zmniejszyć zyski otrzymane z inwestycji.

Ryzyko polityczne wiąże się z ewentualną zmianą przepisów, rządu lub wprowadzeniem nowych reform, które będą miały wpływ na życie spółki oraz na zachowania innych inwestorów. Z kolei ryzyko rynku akcji związane jest ze zmiennością zachowań inwestorów na giełdzie.

Ryzyko walutowe dotknąć może jedynie inwestorów, którzy postanowili zainwestować na giełdach zagranicznych. Niestety w ich przypadku ryzyko jest dwa razy większe. Inwesto9r nie musi się martwić tylko o kurs akcji ale również kurs walutowy, który ostatnimi czasy jest bardzo zmienny.

Ktoś by mógł zapytać jak na instrumenty finansowe na giełdzie wpływają ceny surowców. Wpływ mają i to nawet duży na niektóre spółki. W ostatnim czasie mogliśmy zaobserwować wzrost cen metali na światowych giełdach towarowych. Dzięki temu podrożały również akcje spółek zajmujących się wydobyciem lub produkcją tych surowców.

Wbrew pozorom ryzyko kredytowe nie ma nic wspólnego z kredytem. Chodzi tu o to, że inwestor, który inwestuje w daną spółkę może obawiać się jej bankructwa. Szczególnie ryzyko te dotyczy inwestorów inwestujących w obligacje korporacyjne. Ryzyko płynności z kolei wiąże się z płynnością obrotu papierami wartościowymi na giełdzie. Ostatnie ryzyko z jakim możemy się spotkać to ryzyko osobiste i emocjonalne. Te pierwsze jest związane z osobistą sytuacją inwestora. Z kolei drugie z emocjami, które mają największy wpływ na nasze decyzje inwestycyjne. Bardzo często emocje mogą zniekształcać myślenie, nie pozwalając inwestorom podejmować racjonalnych decyzji.

Tak więc każda inwestycja na rynku kapitałowych w szczególności w akcje jest obarczona wysokim ryzykiem. Dlatego tak ważne jest nauczyć się nim zarządzać i umiejętnie je redukować.

No votes yet.
Please wait...

Tagi:
Kategoria: Porady finansowe

Wpisz opinię

*

Przeczytaj inne:
Union Investment

Union Investment TFI należy do Grupy Kapitałowej Union Inwestment, która rozpoczęła działalność w 1956 roku. Posiadaczem 100 procent akcji UI...

Zamknij