Czym są obligacje? – rodzaje obligacji

Obligacje to papiery dłużne, które emitowane są przez różne podmioty. Emitentami obligacji mogą być samorządy terytorialne, Skarb Państwa lub podmioty prywatne.

Lokaty w Amber Gold

Spółka Amber Gold znana jest oferowania inwestycji alternatywnych-głównie w metale szlachetne. W skali kraju posiada unikatowe produkty inwestycyjne.

Najlepsi doradcy finansowi i inwestycyjni

Finanse to bardzo rozległa dziedzina, która obejmuje proces gromadzenia, rozporządzania oraz wydawania środków pieniężnych. Nie każdy posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania finansami osobistymi, bądź firmowymi.

HSBC – eksperci finansowi

Jest to produkt inwestycyjny Grupy Kapitałowej HSBC. Klienci mają od wyboru 5 portfeli inwestycyjnych-zróżnicowanych pod względem stopnia ryzyka. HSBC Bank należy do największych międzynarodowych instytucji finansowych

Doradcy inwestycyjni w Expander

W założeniu doradcy finansowi wybierają dla klientów optymalne rozwiązania finansowe. W tym celu biura doradztwa finansowego powinny mieć przegląd całego sektora finansowego. Expander dąży do tego, aby klienci mieli