Fundusze luksemburskie – zysk bez podatku Belki

Alternatywnym sposobem na osiąganie atrakcyjnych zysków bez płacenia 19- procentowego podatku Belki może być inwestycja w fundusze luksemburskie. Dostęp do jednostek funduszy luksemburskich oferuje w Polsce między innymi Bank BNP Paribas.

W jaki fundusz warto zainwestować

Dobrym posunięciem inwestycyjnym o rocznym horyzoncie czasowym może być zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu UniKorona Obligacje.

Najlepsze fundusze inwestycyjne

Dzisiejszy rynek finansowy obarczony jest dużym ryzykiem. Prawie wszystkie rynki zachowują się bardzo zmiennie i trudno jest przewidzieć trendy, tym bardziej jak działa bańka spekulacyjna.

Wysokość opłat w funduszach inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne należą do najpopularniejszych produktów inwestycyjnych w Polsce. Wynika to głównie ze względnie wysokich stóp zwrotu i małego ryzyka inwestycyjnego.

AVIVA – subfundusz inwestycyjny

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Aviva należy do największych tego typu instytucji na świecie. Z ich usług korzysta ponad 53 miliony klientów. Oferta Funduszy Inwestycyjnych Aviva