www.vibank.pl > fundusze

Posts Tagged fundusze

Fundusze luksemburskie – zysk bez podatku Belki

Alternatywnym sposobem na osiąganie atrakcyjnych zysków bez płacenia 19- procentowego podatku Belki może być inwestycja w fundusze luksemburskie. Dostęp do jednostek funduszy luksemburskich oferuje w Polsce między innymi Bank BNP Paribas.

Bezpieczna inwestycja 10 letnia

Sprawdzonym rozwiązaniem w czasach kryzysu ekonomicznego jest przeniesienie wszystkich oszczędności na bezpieczne lokaty terminowe.

Fundusze obligacji – atrakcyjne stopy zwrotu

Subfundusz UniObligacje Aktywny posiada bardzo duży potencjał wzrostowy. Portfelem subfunduszu absolutnej stopy zwrotu zarządza zespół specjalistów z Union Investment TFI.

W jaki fundusz warto zainwestować

Dobrym posunięciem inwestycyjnym o rocznym horyzoncie czasowym może być zakup jednostek uczestnictwa subfunduszu UniKorona Obligacje.

Fundusze inwestycyjne bez prowizji – Alior Bank

W ofercie Alior Banku znajdziemy bardzo bogatą ofertę funduszy inwestycyjnych otwartych-czyli takie, które charakteryzują się zmienną liczbą uczestników oraz jednostek uczestnictwa.

Jak można oszczędzać na przyszłą emeryturę?

System Emerytalny w Polsce podzielony jest na trzy filary. Pierwszy filar obsługiwany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który pobiera 19,52 procent naszego wynagrodzenia brutto.

Fundusze nieruchomości w Investors TFI

Tylko inwestorzy z bogatym zasobem pieniędzy mogą stworzyć atrakcyjny portfel inwestycyjny związany z nieruchomościami.

Fundusze złota w Investors TFI

Podstawową funkcją ekonomiczną złota jest przechowywanie realnej wartości pieniądza-szczególnie w chwilach załamania gospodarczego. W złoto można inwestować na różne sposoby.