Zalety inwestycji w nieruchomości

Pieniądze w nieruchomości mogą lokować osoby o różnym profilu inwestycyjnym. Nie jest prawdą stwierdzenie, że jest to inwestycja zarezerwowana dla najbogatszych.

Wady inwestowania w nieruchomości

Jest to ostatni dzwonek jeśli chodzi o skorzystanie z preferencyjnego kredytu hipotecznego „Rodzina na Swoim”. Rządowy Program wygasa pod koniec 2012 roku i w dobie kryzysu fiskalnego w Europie trudno będzie szukać lepszych …

Inwestycja w nieruchomości

Wszelkie umowy jakie zawierają dwie zainteresowane strony na rynku nieruchomości niosą za sobą prawa oraz obowiązki połączone z władaniem nieruchomości. Na tym rynku odbywa się przede wszystkim transfer praw do nieruchomości.