Inwestycja w obrazy

Inwestowanie pieniędzy w sztukę i cenne obrazy to zajęcie dla wytrwałych. Rynek ten jest mało płynny jednak przynosi ponadprzeciętne stopy zwrotu.

Jak można inwestować w dzieła sztuki?

Najlepszym sposobem na inwestowanie w sztukę jest budowanie własnej kolekcji tzn. portfela dzieł sztuki. Pierwszą zasadą w tworzeniu portfela jest jego umiejętna dywersyfikacja.

Czy opłaca się inwestować w sztukę?

Ta alternatywna forma inwestowania jest coraz bardziej popularna w Polsce. Nasze społeczeństwo się bogaci i co za tym idzie następuje zmiana preferencji w zakresie form lokowania wolnych środków pieniężnych.