Bezpieczna inwestycja w ropę

Bezpieczna inwestycja w ropę naftową – oferta banku DnB Nord. Bank DnB Nord wprowadził na rynek nowy produkt strukturyzowany, połączony z trzyletnim ubezpieczeniem grupowym na życie i dożycie.

Czy istnieją pewne inwestycje

Niepewna sytuacja gospodarcza w Europie, skłania inwestorów do poszukiwania bezpiecznych oraz pewnych form pomnażania kapitału. Czy w ogóle istnieją inwestycje bez jakiegokolwiek ryzyka?.

Obligacje z wysokim oprocentowaniem

Obligacje skarbowe z wysokim oprocentowaniem – Najwyższe oprocentowanie obligacji skarbowych dotyczy papierów dłużnych emitowanych na 10-letni okres.

Czym są obligacje skarbowe

Tak jak sama nazwa wskazuje. Obligacje Skarbowe są emitowane przez Skarb Państwa. Poprzez emisję papierów dłużnych, rząd pozyskuje środki pieniężne z zewnątrz.