Kredyt inwestycyjny

Kredyt dla firm z sektora MSP – oferta BOŚ Banku. Na początku lutego bieżącego roku, BOŚ Bank podpisał już kolejną umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Kredyt na zakup koncesji

Kredyt na zakup koncesji – oferta Banku BGŻ. Prowadzenie działalności gospodarczej w niektórych branżach wiąże się z wymogiem posiadania niezbędnej koncesji.

Kredyt na zakup akcji

Kredyt na zakup akcji – oferta dla firm w Banku BGŻ – Oprócz działalności operacyjnej, firmy mogą zajmować się działalnością inwestycyjną lub finansową.