Fundusze luksemburskie – zysk bez podatku Belki

Alternatywnym sposobem na osiąganie atrakcyjnych zysków bez płacenia 19- procentowego podatku Belki może być inwestycja w fundusze luksemburskie. Dostęp do jednostek funduszy luksemburskich oferuje w Polsce między innymi Bank BNP Paribas.

Czy na złocie można stracić?

Czy można stracić na inwestowaniu pieniędzy w złoto? Jakie jest ryzyko inwestycji i lokaty gotówki w złote sztabki? W inwestycjach nie ma miejsca na improwizacje. Każdy wybór inwestycyjny powinien być podparty wiedzą.

Na czym polega inwestycja w fundusze?

Inwestycja w fundusze jest określana mianem zbiorowej inwestycji. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, która oferuje jednostki uczestnictwa danego funduszu.

Inwestycje zrównoważone

Produkty strukturyzowane charakteryzują się umiarkowanym ryzykiem. Jeśli nie interesują nas obligacje, akcje,ani instrumenty pochodne warto zastanowić się na inwestycją w produkty strukturyzowane. Charakteryzują się tym, że są jakby swoistym połączeniem różnorakich instrumentów finansowych.

W które akcje inwestować

Zanim zaczniemy inwestować w akcje powinniśmy się zastanowić w jakie akcje chcielibyśmy zainwestować. Jakie ryzyko jesteśmy w stanie ponieść i jakich zysków oczekujemy. Zanim więc rozpoczniemy swoją przygodę na GPW powinniśmy się dowiedzieć …

Najlepsi doradcy finansowi i inwestycyjni

Finanse to bardzo rozległa dziedzina, która obejmuje proces gromadzenia, rozporządzania oraz wydawania środków pieniężnych. Nie każdy posiada wiedzę niezbędną do prawidłowego zarządzania finansami osobistymi, bądź firmowymi.

Co to jest Asset Management

Polska należy do wschodzących gospodarek. Społeczeństwo staje się coraz bardziej bogate. Zmieniają się zachowania konsumenckie, oraz podejście do inwestycji. Patrząc na statystyki to niewielka część naszego społeczeństwa dysponuje wolnymi środkami.

HSBC – eksperci finansowi

Jest to produkt inwestycyjny Grupy Kapitałowej HSBC. Klienci mają od wyboru 5 portfeli inwestycyjnych-zróżnicowanych pod względem stopnia ryzyka. HSBC Bank należy do największych międzynarodowych instytucji finansowych