www.vibank.pl > W co inwestują milionerzy?

W co inwestują milionerzy?

Styczeń 22, 2012

Każda osoba dysponująca gotówką powyżej jednego miliona złotych może określać siebie zaszczytnym tytułem milionera. Zamożne osoby reprezentują bardzo różne drogi dojścia do bogactwa i niezależności finansowej.

Nie wszyscy chcą zdradzić kulisy dochodzenia do fortuny. Pewne przysłowie mówi o tym, że pierwszy milion trzeba ukraść. Nic podobnego: jedni dorobili się na giełdzie, inni znaleźli lukę rynkową itp. Milionerzy tak jak pozostała grupa inwestorów na rynku w działaniach kieruje się zasadami ekonomii. Dlatego obecna sytuacja gospodarcza w Unii Europejskiej zmieniła ich preferencje inwestycyjne.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wśród najzamożniejszych widać zwrot ku bezpiecznym aktywom (wartość środków zainwestowanych w bezpieczne depozyty wzrosła o 10 procent). Prognozy koniunktury gospodarczej w 2012 roku nie napawają optymizmem. Istnieją duże przesłanki dalszej niepewności na rynkach finansowych, spowodowanej kryzysem zadłużenia w strefie euro.

W co obecnie inwestują najzamożniejsi? W co warto zainwestować?

lokaty terminowe
obligacje
inwestycja w sztukę(art banking)
lokaty strukturyzowane z gwarancją ochrony kapitału
polisy oszczędnościowe
fundusze obligacji
strategie absolut return

No votes yet.
Please wait...

Kategoria: Porady finansowe

Wpisz opinię

*

Przeczytaj inne:
Union Investment

Union Investment TFI należy do Grupy Kapitałowej Union Inwestment, która rozpoczęła działalność w 1956 roku. Posiadaczem 100 procent akcji UI...

Zamknij