www.vibank.pl > Wysokość opłat w funduszach inwestycyjnych

Wysokość opłat w funduszach inwestycyjnych

Wrzesień 7, 2011

Fundusze inwestycyjne należą do najpopularniejszych produktów inwestycyjnych w Polsce. Wynika to głównie ze względnie wysokich stóp zwrotu i małego ryzyka inwestycyjnego.

Popularność funduszy wynika także z możliwości lokowania(pośrednio) pieniędzy w aktywa, o których nie musimy mieć żadnego pojęcia. Warto zatem dowiedzieć się jakie koszty należy ponieść w przypadku inwestycji w fundusze. Jest to ważny punkt, ponieważ koszty mają istotny wpływ na wysokość zwrotu. Na początku inwestycji jesteśmy obciążeni opłatami dystrybucyjnymi, manipulacyjnymi albo wstępnymi. W przypadku tych kosztów istnieje następująca zależność: im wyższa kwota wkładu,tym mniejsza opłata dystrybucyjna. Średnia wysokość opłat dystrybucyjnych  w różnych funduszach inwestycyjnych:

Fundusz akcyjny: wielkość inwestycji <10 tys. zł-3,95 proc, wielkość inwestycji<25 tys. zł-3,3 proc, wielkość inwestycji< 50 tys. zł-3,06 proc, wielkość inwestycji<100 tys. zł-2,3 proc, wielkość inwestycji >=100 tys. zł-1,4 proc.
Fundusz zrównoważony: wielkość inwestycji <10 tys. zł-3,55 proc, wielkość inwestycji<25 tys. zł-3 proc, wielkość inwestycji< 50 tys. zł-2,75 proc, wielkość inwestycji<100 tys. zł-2,15 proc, wielkość inwestycji >=100 tys. zł-1,3 proc.
Fundusz stabilnego wzrostu: wielkość inwestycji<10tys. zł-2,8 proc, wielkość inwestycji<25 tys. zł-2,25 proc, wielkość inwestycji< 50 tys. zł-1,94 proc, wielkość inwestycji<100 tys. zł-1,6 proc, wielkość inwestycji >=100 tys. zł-1,05 proc.
Fundusz obligacji: wielkość inwestycji <10 tys. zł-1,29 proc, wielkość inwestycji<25 tys. zł-1,13 proc, wielkość inwestycji< 50 tys. zł-1,26 proc, wielkość inwestycji<100 tys. zł-0,8 proc, wielkość inwestycji >=100 tys. zł-0,58 proc.
Fundusz pieniężny: wielkość inwestycji <10 tys. zł-0,06 proc, wielkość inwestycji<25 tys. zł-0,05 proc, wielkość inwestycji< 50 tys. zł-0,05 proc, wielkość inwestycji<100 tys. zł-0,03 proc, wielkość inwestycji >=100 tys. zł-0,01 proc.

Kolejny koszt w funduszach inwestycyjnych to opłata za zarządzanie-kwota pobierana co roku przez cały okres inwestycji(naliczana od całej kwoty pieniężnej zdeponowanej w funduszu). Poniżej przedstawiamy średnie wysokości opłat za zarządzie w zależności od rodzaju funduszu:

Fundusz akcyjny: 3,9 proc.
Fundusz zrównoważony: 3,38 proc.
Fundusz stabilnego wzrostu: 2,83 proc.
Fundusz obligacji: 1,55 proc.
Fundusz pieniężny: 0,87 proc.

No votes yet.
Please wait...

Tagi:
Kategoria: Wiadomości finansowe

Wpisz opinię

*

Przeczytaj inne:
Gold Finance

Gold Finance jest to firma zajmująca się doradztwem finansowym. Misją tej spółki jest zapewnienie klientom  najlepszych rozwiązań finansowych. Doradcy finansowi...

Zamknij